Reference

Příklady realizace prací:
- řezání mostů na železničním koridoru Olomouc - Česká Třebová (Olomouc, Štěpánov, Střeň, Zábřeh)
- řezání otvorů v ŽB vodní nádrží Lipno
- odbourání hlav pilot při zakládání mostů na D47 pro Skanska a.s.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 1